Sołectwo Nowy Dwór
Grupa nieformalna
OSP Nowy Dwór
Zaprasza Mieszkańców wsi Nowy Dwór
Do wspólnej realizacji projektu
Razem Dla Wsi

W ramach programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie otrzymaliśmy dofinansowanie na materiały w wysokości 4,500 zł na realizację naszego projektu „Razem Dla Wsi’. Celem projektu jest zbudowacnie funkcjonalnego, bezpiecznego i estetycznego miejsca spotkań w plenerze na części boiska.

Realizacja projektu obejmuje:
1. Budowę miejsca na ognisko z ruchomym rusztem ogniskowym
2. Wykonanie drewnianych przestawnych ław do siedzenia przy ognisku
3. Wykonanie piknikowych drewnianych ław i stołów
4. Zainstalowanie koszy na odpady
5. Posadzenie drzew i krzewów
6. Zalozenie wieloletniej łąki kwietnej
7. Budowę hoteliku dla owadów z materiałów z odzysku
8. Przeprowadzenie warsztatów zielarskich i decoupage
9. OSP Nowy Dwor – Przeprowadzenie pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego

Termin realizacji całego projektu: czerwiec 2020 – wrzesień 2020
Miejsce realizacji: teren gminny przy wiejskim boisku w miejscowości Nowy Dwór

źródło: FB sołectwo Nowy Dwór