Dnia 9 lipca na placu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbył się Dzień Strażaka, w którym uczestniczyli prezes jednostki OSP KSRG Jedwabno Pan Mariusz Wojciechowski oraz Wójt Gminy Jedwabno Pan Sławomir Ambroziak. Podczas uroczystości Nasza jednostka OSP KSRG Jedwabno z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nadbryg. Pana Tomasza Komoszyńskiego otrzymała promesę na zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Promesy gwarantujące dofinansowanie zakupu wozów strażackich podczas uroczystości otrzymało  18 przedstawicieli gmin oraz jednostek OSP. Każdy z nowych wozów wart jest 760 tysięcy złotych. W uroczystości wzięli udział: Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Tomasz Komoszyński, Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi PSP, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także prezesi jednostek OSP.

Zdjęcia: OSP KSRG Jedwabno