Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy Wszystkim Strażakom Ochotnikom, jak również funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie, niech towarzyszy Wam w codziennej działalności. Dziękujemy Wam za poświęcenie w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz za branie czynnego udziału w inicjatywach podejmowanych przez Gminę Jedwabno.