W ramach rządowego programu dzięki któremu tworzone są połączenia komunikacyjne między miejscowościami, które takich połączeń są pozbawione ma działać nowa linia autobusowa. Obsługiwała ona będzie połączenie między Jedwabnem a stacją PKP w Pasymiu. Gmina Jedwabno, jako jedyna w powiecie przystąpiła do tego właśnie programu.  Będzie to kolejna możliwość dotarcia do Olsztyna.

Spotkanie w sprawie podpisania umów przywracających lokalne połączenia autobusowe odbyło się 13 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Udział w podpisywaniu wziął Wojewoda Artur Chojecki wraz z Wójtami gmin : Jedwabno, Dywity, Jankowo i Stawiguda. Przywrócenie połączenia autobusowego na trasie Jedwabno – Pasym przedstawia się  następująco: 1 linia, 29826 wozokilometrów, długość linii 20 km.

„Umowy zostały podpisane w ramach rządowego programu pn. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, popularnie zwany funduszem autobusowym, to system dofinansowania z budżetu państwa każdego przejechanego kilometra. Obecnie fundusz dopłaca złotówkę.” – jak informuje Urząd Wojewódzki.

Przystępując do programu, gmina złożyła wniosek na dofinansowanie dwóch połączeń komunikacyjnych. Udało się zorganizować jedno, bo trasa przebiegała tylko przez obszar jednego samorządu. Dłuższe połączenia wymagają międzygminnych porozumień.

Obecnie utrzymywane jest połączenie, które wiedzie do Czarnego Pieca. Autobus dowozi mieszkańców do przystanku przy drodze krajowej, którędy jeździ do Olsztyna „okejka”. Korzystający z tego połączenia płacą za bilety – Gmina dokłada 4 zł do każdego kilometra, a wojewoda zwraca do Gminy z tego złotówkę.

Rozpoczęły się procedury, mające na celu uruchomienie połączenia autobusowego z Jedwabna do stacji Pasym PKP. Gmina otrzymała List Intencyjny od Burmistrza Pasymia i podjęte zostały przez Radę Gminy w Jedwabnie oraz Radę Miejską w Pasymiu niezbędne Uchwały.

„…Obecnie, w obliczu trwającej pandemii i kryzysu trudno cokolwiek przewidzieć, ale to nie znaczy, że mamy zaprzestać działań. Kryzys kiedyś minie, mam nadzieję, że szybko i połączenie z Pasymiem będzie mogło normalnie funkcjonować” – mówi Wójt Gminy Sławomir Ambroziak