„Nadleśnictwo Jedwabno Historia i walory przyrodniczo-kulturowe” to publikacja będąca swoistym obrazem ukazującym historię, kulturę, a nade wszystko przyrodę tutejszego nadleśnictwa. Książka ta ukazuje czytelnikowi nie tylko dzieje ziem będących pod zarządem Nadleśnictwa Jedwabno, ale także odkrywa tajemnice skryte w ciemnozielonych i nieraz niedostępnych mazurskich, a także warmińskich lasach Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Dzięki niej można poznać historię Nadleśnictwa Jedwabno, którego korzenie wywodzą się z dwóch Nadleśnictw: Dłużek oraz Zimna Woda. Poznamy także historię tutejszych ziem, która jest pełna dobrych i złych wydarzeń. Czasy Prusów, Krzyżaków, poprzez czasy nowożytne, okres państwa pruskiego i niemieckiego, a kończąc na okresie powojennym. Walorów przyrodniczo-kulturowych na terenie Nadleśnictwa Jedwabno jest tak wiele, że ciężko jest o wszystkich wspomnieć. Zasoby wodne, roślinne, zwierzęce, formy
ochrony przyrody, łowiectwo, czyli to wszystko, co jest najpiękniejsze w naszych polskich lasach. Nie można także zapomnieć o ludziach, bo bez nich historia nie może istnieć. We wspomnianej książce wspomina się nie tylko o leśnikach, którzy swoją pracą starają się dbać o przyrodę, aby mogła zostać ona przekazana przyszłym pokoleniom, ale także o obecnych i byłych mieszkańcach tutejszych terenów. Wspomina się czasy dwóch wojen światowych, tragedii, które się tutaj wydarzyły. Ale też można poznać chociażby piękną legendę o Złotej Górze. Dzięki tej książce można także
przeczytać o istniejących, ale także i zapomnianych tutejszych miejscowościach. W końcu Nadleśnictwo Jedwabno znajduje się na styku Warmii i Mazur, dwóch pięknych krain zamieszkiwanych przez Warmiaków i Mazurów. Każdy z nas ma coś w sobie z nich. Dlatego drogi czytelniku, jeśli chcesz poznać historię i walory pięknego Nadleśnictwa Jedwabno, chwyć książkę w swe dłonie i zaczytaj się w nią. Warto też przyjrzeć się pięknym fotografiom miejscowych leśników, a także spróbować odnaleźć miejsca z historycznych rycin. Serdecznie zapraszamy do lektury! Książka jest dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedwabnie.

Tekst: Nadleśnictwo Jedwabno