Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne z siedzibą w Szuci wydało publikację pt.”Rowerem i kajakiem przez Bramę Mazurskiej Krainy”. Jest to przewodnik po szlaku kajakowym rzeki Omulew i szlakami rowerowymi przebiegającymi przez teren Gminy Jedwabno oraz Wielbarka i Nidzicy. Publikacja została dofinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy w  ramach programu LEADER PROW 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Publikację wydano w ilości 1 000 sztuk egzemplarzy w jej opracowaniu udział brali wolontariusze i członkowie stowarzyszenia. Jest to kolejne wydawnictwo, które przyczyni się do promocji walorów turystycznych Gminy Jedwabno i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.

Publikacja w formacie pdf