W Jedwabnie na ulicy Warmińskiej powstała stacja regazyfikacji, która zaopatrywała będzie mieszkańców Jedwabna w gaz ziemny, to kolejny krok gazyfikacji miejscowości i  tworzenia ekologicznego ciepła.  Do stacji gaz będzie transportowany cysternami w formie skroplonej, gdzie po rozprężeniu będzie przesyłany w sieć. „Tworzymy i będziemy tworzyć gazociąg przede wszystkim ze względu na środowisko naturalne i wymagania Unii Europejskiej. Gaz jest paliwem czystym, do ogrzewania domów ekologicznym, dlatego też, aby nie było w naszym powietrzu smogu jak najbardziej zachęcamy mieszkańców do tego, aby przechodzili na ogrzewanie gazowe” – mówi Sławomir Ambroziak, wójt gminy Jedwabno. W chwili obecnej wykonane jest jedno przyłącze na ulicy Słonecznej. Ulica Warmińska jest już podłączona do sieci, a projektem objęte mają być jeszcze ulice Mazurska, Mazowiecka, Olsztyńska i Leśna. Cena gazu będzie naliczana wedle taryf na gaz ziemny sieciowy.

Gazyfikacji gminy dokonywać będzie Polska Spółka Gazownictwa.

Dane kontaktowe do składania wniosków:

Polska Spółka Gazownictwa

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

E-mail: [email protected]

Pan Michał Jurkowski

Tel. 89 538 31 62, 609 060 493