Rok 2020 w Gminie Jedwabno także upłynie pod znakiem inwestycji drogowych, a to za sprawą pozyskanych dotacji. I tak, wykonane zostaną następujące prace:

  1. Dofinansowane w wysokości 50% kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno” . Prace będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej. Całkowity koszt realizacji zadania 192 658,59 zł.
  2. Dofinansowane w wysokości 50% kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwabno” . Prace będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej. Całkowity koszt realizacji zadania 106 046,16 zł.
  3. Dofinansowane w wysokości 50% kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki” . Prace będą polegały na demontażu płyt betonowych oraz położeniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 1 km 200 m tj. do skrzyżowania z droga krajową nr 58. Całkowity koszt realizacji zadania 1 229 898,96 zł.
  4. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 194004 N w miejscowości Kot„. Prace będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 650 m – modernizowana zostanie droga biegnąca przy świetlicy wiejskiej w Kocie. Całkowity koszt zadania 674 391,78 zł.