Mieszkańcom miejscowości Nowe Borowe polepszyły się warunki dojazdu do swoich domostw, a to za sprawą nowo położonego asfaltu. Jest to kolejna bardzo ważna inwestycja wykonana w Gminie Jedwabno. Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy 26 sierpnia 2016 r. Gmina Jedwabno przejęła od Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe drogę zlokalizowaną w miejscowości Nowe Borowe. W tym celu dokonano zamiany nieruchomości gruntowych w obrębie Nowego Borowego o łącznej powierzchni 0,6132 ha, na działki drogowe w lasach zlokalizowane w obrębach: Małszewo, Czarny Piec, Dłużek i Nowe Borowe należące do Gminy Jedwabno.  Wykonany został projektu budowy drogi, a obecnie mieszkańcy Nowego Borowego mogą cieszyć się już nowym asfaltem.

Wykonawca prac to Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki.

Całkowita wartość robót 489 908,75 złotych. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 50% kosztów kwalifikowalnych tj. 219 083,29 złotych.

W ramach zadania wykonano:

1.       przebudowę zjazdu z DW545 poprzez budowę nowej nawierzchni jezdni szerokości 6,0m i poprawę geometrii,

2.       budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m na długości 530 mb

3.       budowę fragmentu chodnika i peronu przy przystanku autobusowym,

4.       budowę poboczy z kruszywa w szerokości 0,75 – 2,0m,

5.       przebudowę sieci telekomunikacyjnej