Grudzień jest wyjątkowym miesiącem w Gminie Jedwabno, a to za sprawą tak pięknych Jubileuszy Złotych i Diamentowych Godów.

Wójt Gminy Sławomir Ambroziak, Pani Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Brzóska, Pani Elżbieta Katarzyna Koperska – zastępca kierownika USC odwiedzili jubilatów.

Patrzymy na Państwa z podziwem i szacunkiem, że mimo różnych przeciwności losu dotrzymaliście Państwo danego sobie przyrzeczenia. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Wspólne doczekanie tak wspaniałego jubileuszy, to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia, to zarazem wspaniały wzór mądrego życia i przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.

Wójt Gminy dziękując Jubilatom za godne i długie pożycie małżeńskie odznaczył w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 

Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, spokoju i szczęścia, zdrowia i miłości na dalsze lata wspólnego życia.
Niech Was otacza serdeczność i wdzięczność najbliższych.

Szczególnie serdeczne życzenia przesyłamy dla Państwa Marianny i Stanisława Samsel.

 

Nasi Jubilaci

Państwo Marianna i Stanisław Samsel – Jubileusz 60 lat

Dzieci – 9

Wnuki – 18

Prawnuki – 8

 

Państwo Kunegunda i Edmund Arbatowscy – Jubileusz 60 lat

Dzieci – 4

Wnuki – 12

Prawnuki – 6

 

Państwo Jadwiga i Hubert Suchalla – Jubileusz 50 lat

Dzieci – 4

Wnuki –8

 

Państwo Lucyna i Czesław Salamońscy – Jubileusz 50 lat

Dzieci – 7

Wnuki – 15

 

Państwo Irena i Antoni Krajewscy – Jubileusz 50 lat

Dzieci – 3

Wnuki – 2

 

Państwo Marianna i Walter Teske – Jubileusz 50 lat

Dzieci – 3

Wnuki – 10

Prawnuki – 3