W dniu 28.11.2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Jedwabno i wykonawców z ZETO PROJEKT Sp. z o.o na którym podpisano protokół odbioru końcowego wraz z odbiorem wskaźników produktu i rezultatu w ramach projektu „Cyfrowy Urząd” w Gminie Jedwabno. Tym samym Gmina Jedwabno dołączyła do grona samorządów korzystających i udostępniających elektroniczne usługi publiczne w zakresie e-administracji. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Jedwabno był możliwy dzięki dofinansowaniu w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Bezpośrednim celem i założeniem niniejszego projektu było wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego, który gromadzi, przetwarza oraz udostępnia odbiorcom – zarówno z samego urzędu, jak też spoza – kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane na temat gminy oraz jej zasobów, spraw obywatelskich, rozliczeń, a także finansów. Drogą elektroniczną można realizować sprawy dotyczące podatków, gospodarki odpadami, płatności internetowe, a także sprawdzić stan zobowiązań. Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby nie wychodząc z domu można było sprawdzić stan procedowanej sprawy czy prowadzić elektroniczną korespondencję z pracownikami urzędu, która możliwa jest dzięki elektronicznemu obiegowi informacji. Wdrożenie powyższych innowacji ma bezpośrednie przełożenie na efektywność pracy urzędu i lepszy poziom świadczenia usług, co odczują przede wszystkim mieszkańcy gminy Jedwabno. W wyniku realizacji projektu – poprzez upowszechnienie umiejętności wykorzystywania innowacyjnych systemów informatycznych, w ramach kontaktów, utrzymywanych z administracją publiczną – podwyższone zostały kwalifikacje pracowników urzędu oraz mieszkańców. Projekt wykorzystuje możliwości platformy ePUAP.

Całkowita wartość projektu wynosi 971.842,68 zł. Dofinansowanie ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 826.066,28 zł.