Rozpoczęła się gazyfikacja Jedwabna. Rozpoczęcie pierwszego etapu inwestycji właśnie nastąpiło od ul. Warmińskiej i ul. Słonecznej. Dalsze etapy realizowane już w 2020 r. to, ul. Mazurska i ul. Leśna. Sieć gazowa rozciągać się będzie od stacji dystrybucyjnej za osiedlem przy ul. Warmińskiej na działce gminnej, wydzierżawionej w tym celu przez Gminę Jedwabno Polskiej Spółce Gazownictwa. Jednocześnie trwają obecnie prace projektowe związane ze stworzeniem stacji redukcyjnej gazu w miejscowości Warchały i budową sieci gazowej z Warchał do Jedwabna.
Realizacja projektu pozwoli na doprowadzenie infrastruktury gazowej do Jedwabna, mimo, że gazociąg przesyłowy biegnie obok Jedwabna od kilkudziesięciu lat. Infrastruktura gazowa jest alternatywą dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz obiektów użyteczności publicznej w Jedwabnie w wyborze źródła ogrzewania dla swoich domów, firm i obiektów. Nowo rozpoczęta budowa sieci gazowej pozwoli korzystać z „czystej energii” i konkurencyjnej cenowo w stosunku do innych surowców opałowych. Wybudowanie sieci gazowej pozwoli m.in. poszerzyć tereny pro rozwojowe.
Projektowana sieć gazowa będzie miała bezpośredni wpływ na środowisko naturalne w naszej Gminie, poprzez obniżenie zanieczyszczeń powstających w procesie spalania. Dzięki temu będzie mniej smogu w Jedwabnie, a powietrze, którym oddychamy będzie zdrowsze. Duży wpływ ma na to jednak liczba odbiorców tego czystego paliwa. Wybudowana sieć gazowa to nie tylko czyste powietrze w Jedwabnie, ale również alternatywa w wyborze sposobu ogrzewania, a im większa liczba odbiorców tym większe efekty ekologiczne i większe zainteresowanie obszarem naszej Gminy, jako obszarem turystycznym, inwestycyjnym oraz przyjaznym zamieszkaniu.