Na podstawie art.36 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2019 roku, poz.684 ze zm.) informuję, że został sporządzony spis wyborców Gminy Jedwabno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w dniach od 24 września 2019 r. do 07 października 2019r . w godzinach od 8 00 do 15 00 . w Urzędu Gminy Jedwabno, pokój nr 12.

Wójt Gminy Jedwabno
/-/ Sławomir Ambroziak