Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Wspólnie z Fundacją Animowania Rozwoju i Aktywności w Olsztynie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Mali naukowcy z komputerem za pan brat”, nr RPWM.02.02.01‑28‑0103/17, który jest realizowany w naszej Szkole.

W ramach projektu:

  • Uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki, zajęciach przyrodniczych, robotyce z elementami programowania oraz w kole matematycznym;
  • Rodzice i Opiekunowie dowiedzą się jak wspomagać edukację i rozwój swoich dzieci oraz będą aktywnie uczestniczyć w edukacji dziecka i życiu szkoły;
  • Nauczyciele zwiększą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz wykorzystania z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym poprzez udział w szkoleniach doskonalących.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu nowego wyposażenia, m.in. komputerów stacjonarnych, klocków Lego®, robotów Photon, laptopów, tabletów oraz drukarki 3D. Dodatkowo, pracownia matematyczna, geograficzna i biologiczna wzbogacą się o mnóstwo nowych pomocy dydaktycznych.

Rekrutacja do projektu trwa od 16 września do 23 września 2019 roku, a zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 roku. Zgłoszenia dokonywane są w formie elektronicznej. Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.rekrutacja.faria.pl.

Zapraszamy!