Bezpośrednio nad jeziorem Świętajno w miejscowości Narty, powstała nowa przestronna wiata rekreacyjno- kulturowa. Inwestycja była możliwa dzięki realizacji projektu z programu „Małe Granty Sołeckie” w ramach konkursu Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Sfinalizowaliśmy długo oczekiwaną przez mieszkańców Nart budowę wiaty rekreacyjno- kulturowej. Miejsce, przy którym powstała, cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest bardzo atrakcyjne dla mieszkańców, turystów, a także nurków dzięki rewelacyjnej przejrzystości wody i płytkim zejściu. To tutaj odbywać się będą spotkania integracyjne z mieszkańcami. Głównym celem była aktywizacja i organizacja różnych działań animacyjnych. Miejsce to będzie idealne do organizowania przeróżnych spotkań, oraz zabaw i festynów, realizowania pasji dzięki m.in. zamontowanej lunecie.

Wiata rekreacyjna jest bardzo przestronna. Dach dwuspadowy, pokryty gontem. Została zaimpregnowana i pomalowana. W jej wnętrzu znajdują się ławki, a także dwie rzeźby, odzwierciedlające wizerunek syreny i ryby. Nawiązujące swoją symboliką do boga wód Autrimpusa, którego już możemy podziwiać nad jeziorem Świętajno.

Projekt „Zagospodarowanie działki gminnej sołectwa Narty” zrealizowany został w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie” ogłoszonym przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 36.741,58 zł w tym pomoc finansowa udzielona ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 12.000,00 zł, z funduszu sołeckiego sołectwa Narty w kwocie 14.741,58 zł., oraz z budżetu Gminy Jedwabno w kwocie 10.000,00 zł.

Przy realizacji powyższej inicjatyw zaangażowani byli mieszkańcy Sołectwa Narty, którzy w ramach nieodpłatnej pracy własnej aktywnie przyczynili się do powstania nowej infrastruktury.