W 2019 roku dobiegły końca prace związane z budową wodociągu w miejscowości Brajniki. Jest to kolejny etap prac zrealizowanych w ramach dużego projektu, na który wydatkowano aż 3.235,305,62 zł, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki”. Wykonawcą była firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Dariusz Nalewajk z Dzbenina.

Sieć wodociągowa w miejscowości Brajniki powstała na długości blisko 11 kilometrów. Koszt tej części inwestycji opiewa na kwotę 1.487,227,44 zł. Przedmiot inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, hydrantów nadziemnych wraz z zasuwami, studni głębinowych, robót elektrycznych oraz odtworzenie dróg gminnych i prywatnych. Zamówienie obejmowało wykonanie wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zawartej umowy z Wykonawcą.  Sieć wodociągowa została umieszczona na terenie całej miejscowości. Zaopatrując w wysokiej jakości wodę nieruchomości położone na terenie Brajnik.

https://www.youtube.com/watch?v=vPEKDPuKmfU