Od 05.08.2019r. do 31.08.2019r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na skrzyżowaniu przy Banku Spółdzielczym. Prace będą polegały na poszerzeniu skrzyżowania i budowie wyspy bezpieczeństwa wraz z przejściem dla pieszych. Prace prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynku.

Symulacja wyspy bezpieczeństwa

Projekt zmiany organizacji ruchu przy Banku Spółdzielczym w Jedwabnie