Piknik Strażacki w Burdągu „Bezpieczne Wakacje” za nami – odbył się 13 lipca 2019 roku. Otworzyli go Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Burdągu Józef Dawid oraz Dominika Wyszyńska. Wszyscy miłośnicy Straży Pożarnych tego dnia mieli prawdziwe święto. Były rozgrywki piłki siatkowej, strażackie konkurencje sportowe czy zabawa w pianie. Ciekawe animacje z proszkiem holi dla uczestników festynu poprowadziła grupa NIEPOKONANI. Natomiast przydatną wiedzę odnośnie bezpieczeństwa przekazywała Państwowa Straż Pożarna w Szczytnie. Suto zastawione stoisko kulinarne, grill, wata cukrowa, strzelanie z łuku i wesołe miasteczko to dodatkowe atrakcje festynu i wszystkie bezpłatne. Wspaniała inicjatywna Ochotniczej Straży Pożarnej w Burdągu godna jest podziwu, gdyż intencją jej było przybliżenie trudów pracy wszystkich OSP i przekazanie wiedzy na temat bezpieczeństwa zwłaszcza przed rozpoczynającymi się wakacjami. Zabawę do późnych godzin poprowadził Dj Dami.

Zadanie zostało wsparte finansowo ze środków Gminy Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego ” WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”.