W dniach 8-9 maja 2012 roku w Zalesiu k. Barczewa odbędzie się trzecie Forum Inicjatyw Lokalnych, na które Regionalne Ośrodki EFS w Olsztynie, Elblągu i Ełku oraz Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego ?HEROLD? zapraszają przedstawicieli organizacji i instytucji zainteresowanych tematyką aktywnych społeczności, partnerstw oraz rozwoju lokalnego.

Podczas Forum zaprezentujemy model aktywnych społeczności, który wskazuje fundamenty niezbędne do rozwoju lokalnego oraz prowadzące do społeczności aktywnej, samodzielnej, solidarnej, zintegrowanej dzięki tożsamości i zaangażowaniu. Będziemy podkreślali kluczową rolę partnerstw lokalnych w tym procesie, wskazując sprawdzone metody ich budowania i wspierania w rozwoju oraz pokazując różnice pomiędzy partnerstwami instytucjonalnymi a indywidualnymi. Niezwykle ważną rolą Forum jest pokazanie różnorodności działań społecznych, wskazania różnych czynników sukcesu, wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i wykorzystywania zasobów lokalnych oraz angażowania i motywowania mieszkańców do działania.

Uczestników Forum zapraszamy również do udziału i zaprezentowania siebie i swoich działań podczas Targów Inicjatyw Lokalnych. Chcemy poprzez targi pokazać potencjał organizacji i społeczności lokalnych, ich inicjatywy, projekty, produkty.

Forum to świetna okazja nie tylko do nabycia wiedzy podczas licznych seminariów, ale także do wymiany doświadczeń i integracji aktywnych społeczności lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnictwo w Forum Inicjatyw Lokalnych jest bezpłatne, aby wziąć w nim udział należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać do biura Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztynie na nr. fax: 89 523 73 45 lub adres e-mail: [email protected] Osobom zainteresowanym oferujemy transport z Olsztyna.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 kwietnia 2012 r.