Z inicjatywy Sołtys Sołectwa Jedwabno Pani Elżbiety Pałasz na początku lipca odbyły się dwa spotkania, podczas których chętni mieszkańcy Jedwabna pracowali w Parku w Jedwabnie. I tak, odświeżone zostały elementy drewniane takie jak: ławki, ramy tablic, kosze czy poręcze mostku. Natomiast Pani Katarzyna przycięła krzewy oraz drzewka. Park w Jedwabnie wygląda pięknie!

Sołtys Sołectwa Jedwabno serdecznie dziękuje:
1. Annie Kosim
2. Teresie Lickiej
3. Urszuli Mirota
4. Katarzynie i Markowi Orzechowskim
5. Marii i Anieli Orzechowskim
6. Małgorzacie Roceń
7. Jerzemu Pałasz

Zdjęcia: Katarzyna Orzechowska, Jerzy Pałasz

A tymczasem przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie w ramach realizacji środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedwabno trwają prace przygotowawcze do powstania klombu.