W sobotę 15 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie obchodziła swoje 70-lecie. Świętowaliśmy z naszymi ukochanymi czytelnikami – przyjaciółmi. Padło wiele podziękowań dla wszystkich osób ważnych dla naszej instytucji. Następnie zaś wydarzenie uświetnili najwspanialsi lokalni artyści. Na uroczystości gościliśmy wspaniałych, bliskich naszemu sercu gości Zastępcę Dyrektora Panią Renatę Pietrulewicz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Dyrektor Panią Jadwigę Pijanowską z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie oraz bibliotekarzy z całego Powiatu Szczytno. Nie zabrakło poczęstunku 
i pysznego tortu.

Z czytelnictwem w Polsce bywa różnie, na szczęście Biblioteka w Jedwabnie, zarówno na tle danych woj. warmińsko-mazurskiego jak i powiatu szczycieńskiego, prezentuje się wręcz imponująco. Wielkim zaszczytem było otrzymanie w 2016 roku Tytułu Biblioteka Bona. Miernikiem naszych sukcesów jest stale powiększająca się liczba czytelników, liczba wypożyczanych woluminów oraz coraz szerszy krąg osób zainteresowanych działalnością biblioteki. Na wizerunek biblioteki zapracowały pokolenia wspaniałych pracowników. Pierwszą kierowniczką biblioteki zatrudnioną na cały etat była Pani Stanisława Dudzińska, zaś najdłużej pracowała (czterdzieści lat) będąca obecnie na emeryturze Pani Danuta Orzołek. Natomiast w Filii Bibliotecznej w Nowym Dworze najdłużej pracowała Pani Tamara Lemańska i Pani Danuta Maciejewska.

Niewątpliwie największą wartością naszej Biblioteki byli i są czytelnicy, którzy zawsze stanowią duszę biblioteki oraz kształtują kierunek jej rozwoju. Nasi wspaniali czytelnicy – przyjaciele, którzy udzielają się na różnych płaszczyznach, posiadają 
i wnoszą w życie biblioteki bardzo rozmaite umiejętności, kompetencje i talenty. Dziękujemy za życzliwość, za częste odwiedziny, dzielenie się książkami, za udział w licznych imprezach. Dziękujemy także zaprzyjaźnionym pisarzom: Iwonie Ray, Krystynie Królikowskiej, Małgorzacie Manelskiej, Wiolecie Sawickiej, Joannie Jax, Agnieszce Frączek, Jerzemu Woźniak, Leszkowi Mierzejewskiemu.

Pozycja bibliotek w dużej mierze zależy od nastawienia samorządowców, wójta, który docenia lub nie docenia działań instytucji. W naszym przypadku jest ona pozytywna i wpływa na bibliotekę korzystnie. Dziękujemy Panu Wójtowi Sławomirowi Ambroziakowi i samorządowcom, także wcześniejszym, którzy nie żałują i nigdy nie żałowali środków na zakup nowych książek.

Żeby dobrze służyć społeczeństwu i wykonywać zadania wynikające z nieustannie zmieniających się funkcji, biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami. Dziękujemy Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Panu Jerzemu Pałaszowi oraz pracownikom, dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół Mariuszowi Dobrzyńskiemu oraz pracownikom, szczególnie nauczycielkom i opiekunkom z Przedszkola i wychowawczyniom klas I-III, dziękujemy Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Wioletcie Wojciechowskiej i pracownikom oraz niezwykle utalentowanym uczestnikom. Współpracujemy również z sołectwami i stowarzyszeniami, dziękujemy wszystkim Sołtysom, a także Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Szuci Pani Teresie Kowalczyk, Prezesowi Stowarzyszenia Kulturalnego Tanecznik oraz Prezesowi KS :Zryw”. Dziękujemy Agacie Kozłowskiej i wspaniałej grupie Niepokonanych,

Od 2018 roku Biblioteka podjęła działania mające na celu popularyzację talentów mieszkańców naszej miejscowości, gminy a także powiatu. Prezentacja twórczości lokalnej trwa i końca nie widać, a wszystko tak naprawdę zaczęło się od prezentacji twórczości podopiecznych ŚDS w Jedwabnie. Cykl „Twórczość lokalnych artystów” pokazuje jak nasi mieszkańcy są bardzo utalentowani. Okazuje się, że takich ludzi na terenie naszej gminy jest bardzo wielu, a prezentacja to szansa by wreszcie ich talent wydobyć na światło dzienne. Jubileusz Biblioteki był idealną okazją by popodziwiać muzyczne talenty wspaniałych mieszkańców Gminy Jedwabno. Dekoracje również wykonała uzdolniona artystka, była bibliotekarka Pani Beata Gros Cymerys. 
Na Jubileuszu zaprezentowały się Zespół Pieśni i Tańca Jedwabno, Jedwabki, Black Minds, Maria Filip, Teresa Adamowski, Julia Dunajska, Sylwia Głażewska, Waldemar Drozdowski, Roman Kuśmierczyk, Józef Ciak, Bartosz Abramski, a także goście specjalni z Gdańska i Elbląga: Klaudia Kędzierska i Remigiusz Ryński, Natalia Łysko i Paweł Skwira z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”. 
Bardzo nas cieszy, że aż tylu naszych czytelników świętowało z nami. To dzięki Wam ten wieczór był aż tak niezwykły!

Tekst i zdjęcia:GBP w Jedwabnie