Wszystkie osoby i podmioty z Jedwabna, zainteresowane podłączeniem do sieci gazowej, są proszone o jak najszybsze składanie wniosków o przyłączenie do sieci gazowej.

Gmina Jedwabno aktywnie przygotowuje się do planowanej rozbudowy sieci gazowej na swoim terenie. Aktualnie jesteśmy na etapie projektowania gazyfikacji miejscowości JEDWABNO. Gazyfikacji gminy dokonywać będzie Polska Spółka Gazownictwa.

Dane kontaktowe do składania wniosków:

Polska Spółka Gazownictwa

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

E-mail: [email protected]

Pan Michał Jurkowski

Tel. 89 538 31 62, 609 060 493

Jednocześnie informujemy, że pomocą w przygotowaniu odpowiedniego wniosku służy firma:

Projektowanie instalacji sanitarnych- Przytuła Roman, Olsztyn

Tel. 600 315 227