Mieszkańcy stali:

Nieruchomości letniskowe:

Nieruchomości niezamieszkałe (firmy):