Informacja o wyłonieniu wykonawcy modernizacji lokalu świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze, w związku z realizacją projektu pt.: ?Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze ?, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV Leader, działanie 413

 

W związku z zaproszeniem do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze, do dnia 16 marca 2011r., do godziny 12:00, wpłynęły oferty od następujących podmiotów:

1) „MIRO” Usługi Budowlane i Handel, Mirosław Kozłowski, 12-130 Pasym, ul. Mazurska 7, NIP: 745-104-04-07; na kwotę: 21.804,25zł (słownie:dwadzieścia jeden tysięcy osiemset cztery złote 25/100gr.)
2) Usługi Remontowo- Budowlane, Piotr Kubus, 12-100 Szczytno, Kochanowskiego 2c, NIP: 745-115-71-98; na kwotę: 24.534,45zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery złote, 45/100gr.)
3) „ROB- NOW” Usługi Remontowo- Budowlane, 13-100 Nidzica, 1maja 16B, NIP: 745-141-45-46, na kwotę: 26.502,25zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwa złote, 25/100gr.)
4) „Muffin” Kuszczuk Ewa, 58-200 Dzierżoniów, ul. Wesoła 47, NIP: 882-184-59-55; na kwotę: 42.459,60zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych, 60/100gr)

Wszystkie oferty wyrażone zostały w cenach brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. W związku z faktem, że jedynym kryterium oceny złożonych ofert była cena, do wykonania robót remontowych w świetlicy w Nowym Dworze wybrano:

?MIRO? Usługi Budowlane i Handel, Mirosław Kozłowski, 12-130 Pasym, ul. Mazurska 7, NIP: 745-104-04-07

Przedłożona i wybrana oferta spełnia odnośne wymogi formalne i mieści się w przedziale środków przeznaczonych na realizację. TREŚĆ OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERTY ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA NA STRONIE WWW.JEDWABNO.PL ORAZ NA BIP GMINY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD ADRESEM: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska