W związku z trudną sytuacją finansową Gminy Jedwabno informujemy, iż z dniem 31.12.2018 roku Gmina Jedwabno zakończyła dopłaty dla mieszkańców do cen wody i ścieków ustalonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 16 maja 2018 roku. W związku z powyższym ceny wody i ścieków z dniem 01.01.2019 roku dla mieszkańców obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie wynoszą dokładnie tyle ile w taryfach ogłoszonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 16 maja 2018 roku, tj. woda 3,20 zł netto za m3 ścieki 8,72 zł netto za m3