W ramach walki z ASF na terenie naszego obwodu nr.318 w dn. 19 stycznia  i 26 stycznia 2019 odbędą się dwa dodatkowe polowania zbiorowe na dziki.

Darz Bór

Sekretarz WKŁ „Jenot”