W piątek 14 grudnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedwabnie miało miejsce wydarzenie, na które Społeczność Domu czekała z niecierpliwością od lata. Ku ogromnej radości wszystkich, talon na samochód wręczony Uczestnikom przez Wójta Gminy Jedwabno podczas Dożynek Gminnych został zrealizowany.

Punktualnie o godzinie 11 na śdsowy parking wjechał nowy, piękny, funkcjonalny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością OPEL VIARO. Na uroczystości przekazania samochodu gościliśmy Pana Jarosława Matłach Starostę Szczycieńskiego, przedstawicieli Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pana Sławomira Ambroziaka – Wójta Gminy, Panią Elżbietę Brzóskę – Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Jolantę Drężek – Sekretarz Gminy,kierowników jednostek organizacyjnych w Jedwabnie oraz wielu przyjaciół ŚDS.

Pan Wójt złożył serdeczne podziękowania instytucjom zewnętrznym za dofinansowanie zakupu samochodu. Gmina pozyskała100% środków na zakup, z czego: 80.000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe 64.810,00zł to dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Klucze do auta zostały przekazane na ręce pani kierownik ŚDS Wiolecie Wojciechowskiej.Następnie miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi – jako pierwszy za nożyce chwycił najstarszy Przedstawiciel Uczestników naszego Domu – Pan Józef Januszkiewicz. „Ostateczne cięcie” wykonała Pani Kierownik ŚDS.

Po uroczystości przekazania auta, Goście mieli okazję zwiedzić naszą Placówkę. Pojawił się również świąteczny akcent – Pani Kierownik złożyła zaproszonym Gościom świąteczne życzenia, wręczyła karty bożonarodzeniowe stworzone w pracowni plastyczno-rękodzielniczej, a na ręce Pana Starosty przekazała opłatki wigilijne, przygotowane przez Uczestników Środowiskowego Domu w Jedwabnie. Było nam bardzo miło, gdyż Pan Starosta również przygotował dla Uczestników naszego Domu upominki.