W związku z roczną inwentaryzacją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o uregulowanie zaległości do dnia 31.12.2018 r.
Po 31.12.2018 r. w stosunku do nieopłaconych należności zostanie wdrożone postępowanie windykacyjne.
W przypadku pytań czy wątpliwości proszę się kontaktować z Panią Grażyna Kicińską vel Kęczyńską tel. 89 6213045 wew. 21.

Wójt Gminy
Sławomir Ambroziak