W związku ze wzrastającymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów z gospodarstw domowych, informujemy, że począwszy od stycznia 2019 roku prowadzone będą przez Urząd Gminy w Jedwabnie wzmożone kontrole przestrzegania zasad segregacji odpadów na terenie całej Gminy Jedwabno. Z tego powodu prosimy o przyłożenie należytej uwagi do segregacji odpadów w domu. Pomoże w tym ulotka(załącznik).

        W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów będzie naliczona opłata jak za odpady niesegregowane (100% więcej).

        Prosimy o to aby papier, tektura, szkło, plastik i metale nie trafiały do pojemników na odpady zmieszane lecz do odpowiednich worków na odpady selektywne.