21 listopada 2018 roku odbył się VIII Konkurs Piosenki Patriotycznej organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie. W tym roku w przeglądzie udział wzięło 32 podmiotów wykonawczych, w tym soliści i zespoły ze szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, sołectw, stowarzyszeń Powiatu Szczycieńskiego oraz ze Środowiskowego Domu Pomocy w Jedwabnie. Niezmiennie celem konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego, zachęcanie do wspólnych muzycznych spotkań oraz podniesienie świadomości narodowej.
Jury w składzie Katarzyna Ciak, Arkadiusz Górski oraz Andrzej Ałaj uczestników oceniali na podstawie następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny, innowacje artystyczne, wrażenia artystyczne, muzykalność i warunki głosowe wykonawców. Stopień przygotowania  solistów, jak i zespołów był na tyle wysoki, że wyłonienie laureatów konkursu nie było łatwym zadaniem dla oceniającej komisji.  
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
I Kategoria  Przedszkole:
I miejsce: Zespół „Kropeczki” (Gminne Przedszkole w Lipowcu Oddział Kamionek)
II miejsce: Zuzanna Łęgowska (Przedszkole Gminne Nowiny O/ ul. Łomżyńska)
III miejsce: Malwina Żarnoch (Fundacja Kraina Kreatywności  „Kreolia” w Jerutkach)
II Kategoria Szkoła Podstawowa Klasy I-III
I miejsce: Zuzanna Zawadzka (Fundacja Kraina Kreatywności  „Kreolia” w Jerutkach)
II miejsce: Maja Młynarska (Szkoła Podstawowa w Kałęczynie)
III miejsce: Dominika Balińska (Szkoła Podstawowa w Lipowcu)
III Kategoria Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI
I miejsce: Zespół Wokalny „Forte” (Zespół Szkół w Jedwabnie)
II miejsce: Kamil Nadrowski, Bartosz Cichy, Dawid Murzyn (Szkoła Podstawowa w Olszynach)
III miejsce: Zespół Wokalny „Viva” (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczytnie)
III miejsce: Zespół Wokalny (Szkoła Podstawowa w Pasymiu)
IV Kategoria Szkoła Podstawowa IV-VI + Gimnazjum
I miejsce: Chór SP Pasym (Szkoła Podstawowa w Pasymiu)
II miejsce: Maja Wierzchołowska (Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczytnie)
II miejsce: Zespół „Black Minds” (Sołectwo Szuć)
III miejsce: Maja Rybicka (Fundacja Kraina Kreatywności  „Kreolia” w Jerutkach)
V Kategoria Szkoła Średnia
I miejsce: Karolina Żabińska (Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie)
II miejsce: Julia Dunajska (Fundacja Kraina Kreatywności  „Kreolia” w Jerutkach)
III miejsce: The Bellfers (Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie)
VI Kategoria Seniorzy
I miejsce Kawalerowie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie)
Wygranym gratulujemy, wszystkim dziękujemy za piękne chwile i emocje, a szczególnie za chęć uczestnictwa w naszym konkursie. Dziękujemy również nauczycielom, rodzicom i opiekunom  za merytoryczne przygotowanie artystów. Zapraszamy za rok.
Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie