W związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r.
o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
informujemy, że 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.