Załączniki:

1) Formularz rekrutacyjny na stronę GOPS

2) Regulamin projektu