Przypominamy, że trwają konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
Zainteresowane organizacje pozarządowe zapraszamy na spotkanie w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedwabnie.