17 października 2018 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Jedwabno kończąca VII Kadencję Rady Gminy 2014-2018.
Uczestniczyli w niej Radni Gminy Jedwabno, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Jedwabno, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielka Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie Pani Agata Tyc z Szuci.
Po sesji odbyło się spotkanie, podczas którego Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno Pani Elżbieta Brzóska wraz z Wójtem Gminy Jedwabno Panem Sławomirem Ambroziak wręczyli pamiątkowe dyplomy – podziękowania w uznaniu efektów pracy na rzecz  Gminy Jedwabno radnym mijającej kadencji.