Z przykrością informujemy, że firma „OSTRADA” realizująca wykonanie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot nie rozpoczęła do dnia dzisiejszego prac.
Termin wykonania zadania minął 30 września 2018 r. i od tego momentu Gmina Jedwabno nalicza Wykonawcy – Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o. o. z Ostrołęki kary pieniężne. Na dzień dzisiejszy (17 października 2018 r.) kary te wynoszą ponad 14 tysięcy zł.
W ramach zadania ma zostać przebudowana droga położona na działkach nr 218/7 i 218/8, biegnąca od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku tzw. „poligonu”. Łącznie wykonane zostanie 407 m. nawierzchni.
Przypominamy, że Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. To kolejna inwestycja Gminy Jedwabno dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Poprzednią, zrealizowaną w 2017 r., była przebudowa drogi w miejscowości Lipniki.