Miło nam poinformować, że wniosek Zespołu Szkół w Jedwabnie o dofinansowanie projektu pt. Mali naukowcy z komputerem za pan brat, współfinansowanego przez EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zatwierdzony do realizacji.
W ramach tego projektu zostaną doposażone: pracownia informatyki, pracownia matematyki oraz pracownia przyrodnicza (geografia i biologia) m.in. 24 komputery stacjonarne, 3 tablice interaktywne, 8 tabletów, 27 szt. Laptopów, projektor, 4 roboty, mapy, plansze, mikroskopy i wiele innych pomocy.
Będziemy również realizować zajęcia dla uczniów z robotyki, warsztaty chemiczne, koło matematyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia dla nauczycieli i rodziców.
Wartość projektu 423.7126,06 zł. Partnerem projektu jest Gmina Jedwabno, a realizującym Zespół Szkół w Jedwabnie.