Na początek tygodnia wspaniała wiadomość: w najnowszym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Gmina Jedwabno zajęła III miejsce pod względem wydatkowania środków unijnych w województwie warmińsko-mazurskim.
Ranking obejmuje lata 2014-2017. W zestawieniu brane były pod uwagę wszystkie wydatkowane na inwestycje przez samorządy środki unijne przeliczone na jednego mieszkańca. Dane pochodzą ze sprawozdań budżetowych samorządów oraz danych GUS.
Inwestycje, które realizowała Gmina Jedwabno w tym okresie to liczne działania w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej w gminie, przebudowa i remonty dróg oraz budowa świetlic wiejskich. III miejsce w województwie i 80-te w Polsce to świetny wynik, a jednocześnie dowód na to, że Gmina Jedwabno doskonale radzi sobie z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych. Zespół fachowców, pracowitych, dokładnych i rzetelnych, pod okiem Wójta Gminy Jedwabno Sławomira Ambroziaka wykonuje dobrą pracę w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.
Link do artykułu oraz całego rankingu: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/wykorzystanie-srodkow-unijnych-koniec-zapasci/