Tylko dzisiaj można wykonać badanie słuchu w Jedwabnie na parkingu pod Urzędem Gminy. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie już skorzystali z tej okazji.
Zapraszamy do godz. 15.00!