INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że w terminie do 31 października 2018 r. na terenie Gminy Jedwabno przeprowadzana będzie inwentaryzacja wszystkich obiektów celem aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.
W związku z powyższym prosimy właścicieli oraz zarządców nieruchomości obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków o udzielenie pomocy w zakresie udostępnienia i przekazania informacji o ww. obiektach przedstawicielom firmy, której właścicielem jest Pan Włodzimierz Dopierała wykonujący inwentaryzację na zlecenie Gminy Jedwabno – zgodnie z udzielonym upoważnieniem.