Gmina Jedwabno przystępuje do akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA, producenta oleju jadalnego marki Kujawski od 2011 roku. Program inspiruje lokalne społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce, poprzez tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom.
Przyłączając się do akcji pragniemy mieć wpływ na poprawę naszego ekosystemu, na który w dużej mierze składają się owady pożyteczne tzw. zapylacze a przede wszystkim pszczoły. W tym roku zaplanujemy rabaty kwiatowe na przyszły rok, bogate w rośliny  pyłko- i nektarodajne tzw. „miododajne”. Będzie to  głównie  Park Gminny w Jedwabnie doposażony o  nowe nasadzenia  tak, by były  przyjazne pszczołom. Umiejscowimy w nim również hotel dla owadów oraz poidła. Podejmowana przez nas inicjatywa nie będzie się wiązać z poniesieniem  dodatkowych nakładów finansowych, jest to jedynie świadome zaplanowanie budżetowych pieniędzy przeznaczonych na estetyzację naszych terenów zielonych. Realizując program, chcemy również wzmacniać świadomość społeczną w zakresie zależności pomiędzy pszczołowatymi a bioróżnorodnością. Inspirując się efektami i osiągnięciami w planowaniu przestrzeni wiejskiej miejsc użyteczności publicznej innych gmin, mamy nadzieje, że w następnym roku, w pełni sezonu kwitnienia oraz zapylania roślin, będziemy mogli wspólnie ocenić efekt naszej pracy. Liczymy, że w przyszłości wspólnie zaangażujemy się społecznie a nawet prywatnie jako właściciele naszych ogrodów przydomowych do tworzenia miejsc przyjaznym pszczołom. Im więcej lokalizacji, tym więcej owadów pożytecznych i pszczół, tym lepsze plonowanie i wydajność oraz jakość produktów roślinnych zebranych w naszych przydomowych ogrodach. Świadomość o roli pszczół i wspólne dbanie o nasze lokalne środowisko jest w naszym zasięgu.
Korzystajmy z tego co ma przyrodnicze znaczenie,
chrońmy zasoby naturalne, chrońmy pszc
zoły.