Powoli kończymy cykl zebrań sołeckich w gminie Jedwabno, podczas których mieszkańcy planują wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok. Zebrania trwają od 20 sierpnia do 8 września 2018 r.
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców. Każde sołectwo samodzielnie podczas zebrania sołeckiego ustala na co przeznaczy środki. Wspólna dyskusja prowadzi do ustalenia najbardziej pilnych potrzeb mieszkańców.
Każde z sołectw w gminie Jedwabno na swoje potrzeby w ramach funduszu mogło przeznaczyć określona kwotę. Najwyższa to 50 tys. zł, jaką rozdysponowało w dniu wczorajszym Sołectwo Jedwabno. Wśród zadań przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku znalazły się:
  • zakup lamp solarnych (m.in. na ul. Wrzosową, Modrzewiową i Słoneczną),
  • estetyzacja wsi (nasadzenia, kwiaty, wykaszanie),
  • zagospodarowanie Parku w Jedwabnie (kosze do segregacji i ławki),
  • zakup trybun dla widowni przy kompleksie sportowym Orlik,
  • zagospodarowanie Stadionu w Jedwabnie.
Ponadto Jedwabno dofinansuje działania kulturalne, takie jak Festiwal Folklorystyczny w 2019 r. organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik” oraz uroczystości związane z przyszłorocznymi obchodami Dni Rodziny.