Trwa realizacja inwestycji polegającej na wymianie instalacji uzdatniania wody w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Witowie. Inwestycję realizuje firma Instalcompact Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego.
W ramach zadania budowane są dwa zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej: wjazd oraz chodnik do stacji. Znajdujący się na działce budynek zyskał już nową elewację a ściany zostały docieplone płytami styropianowymi. Remont wnętrza budynku obejmuje m.in. wymianę posadzek, tynków, sufitów podwieszonych, stolarki drzwiowej, instalacji wod-kan. i elektrycznych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie instalacja SUW polegająca na zmianie technologii pracy tj. układ hydroforowy z jednostopniowym pompowaniem wody zostanie zastąpiony układem dwustopniowego pompowania wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych wody czystej oraz zastąpieniem filtracji jednostopniowej dwustopniową z dwoma aeratorami do napowietrzania wody.
W ramach inwestycji oprócz wymiany instalacji uzdatniania wody powstaje 11 kilometrów nowego wodociągu na odcinku Witowo – Brajniki w gminie Jedwabno.
Na realizację przedsięwzięcia Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wartość całej inwestycji wyniesie 3.024.727,44 zł, z tego kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowi 2.202.335,10 zł.