W sobotę, 25 sierpnia, mieszkańcy Rekownicy mieli okazję uczestniczenia w wycieczce do Giżycka. W programie wycieczki był rejs po jeziorze Niegocin, zwiedzanie twierdzy Boyen oraz czas wolny. Wycieczkę zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica, a sfinansowana została z dwóch projektów dofinansowanych przez Gminę Jedwabno: “Historia Rekownicy częścią historii Warmii i Mazur” – w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz “Ekologiczny spacer po Rekownicy i okolicy” – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2018. Integralną częścią obu projektów było sprzątanie miejscowego cmentarza, wsi i jej okolic. Wycieczka, pomimo nieco niesprzyjającej pogody, bardzo się udała.