Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Brajnikach wraz z wymianą instalacji uzdatniania wody w Witowie.
W ramach zadania powstaje właśnie 11 kilometrów nowego wodociągu na odcinku Witowo – Brajniki. Inwestycję realizuje PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Dariusz Nalewajk z Ostrołęki.
Na realizację przedsięwzięcia Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wartość całej inwestycji wyniesie 3.024.727,44 zł, z tego kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowi 2.202.335,10 zł.