Trwa realizacja inwestycji w Waplewie mająca na celu budowę świetlicy wiejskiej, w której jednocześnie zlokalizowane zostanie „Muzeum szlaku tatarskiego”.  Prace na budowie idą sprawnie, a pogoda sprzyja szybkiej pracy firmie CEKMAL realizującej zadanie.
Na realizację inwestycji Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach działania Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” realizowane w ramach działania Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.