Gmina Jedwabno zakończyła realizację inwestycji w miejscowości Witowo. W jej wyniku przebudowane zostało 825 m. drogi gminnej. Mieszkańcy zyskali doskonałej jakości drogę dojazdową od drogi powiatowej do swojej miejscowości, powstały chodniki i bezpieczne przejścia dla pieszych.
Na realizację inwestycji Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich i poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wartość inwestycji to 736 489,28 zł, kwota dofinansowania z PROW 2014-2020 wyniosła 330 543,00 zł.