We wtorek, 21 sierpnia 2018 r. odbyło się doroczne sprzątanie naszej wsi i jej okolic. Akcja została zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica w związku z konkursem ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2018. Integralną częścią projektu jest rejs statkiem po jeziorze Niegocin w Giżycku. Sprzątanie się nadzwyczaj udało. Na miejsce zbiórki stawiło się ok 25 osób, zarówno mieszkańców stałych jak i czasowych, nie licząc dzieci. Każdy dostał duży, mocny worek, rękawice oraz wyznaczoną trasę do zbierania śmieci. Uzbierano ponad 30 worków śmieci, które zostały wywiezione na wysypisko.