Zawsze jest dobre miejsce i czas na edukowanie najmłodszych z zakresu bezpiecznych zachowań. Mimo, że wakacje powoli się kończą i rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, to dzieci i dorośli z terenu gminy Jedwabno spotkali się aby nauczyć się zasad prawidłowego zachowania nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy. St. sierż. Agata Mendelewska i asp. Krzysztof Kowalski, szczycieńscy policjanci, wraz z Panem Marcinem Zapadką animatorem sportu z gminy Jedwabno odwiedzili mieszkańców miejscowości Kot i Lipniki.

SONY DSC

Wiedzy o bezpieczeństwie nigdy dość. Z tego założenia wychodzą szczycieńscy policjanci, którzy nie słabną w staraniach aby jak najwięcej osób edukować z zakresu prawidłowych zachowań w różnych obszarach życia codziennego.

Wczoraj, wychodząc naprzeciw lokalnym oczekiwaniom, szczycieńscy policjanci spotkali się z mieszkańcami miejscowości Kot i Lipniki na terenie gminy Jedwabno.

Pan Marcin Zapadka animator sportu na terenie gminy Jedwabno i jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego w  miejscowym zespole szkół, zaprosił st. sierż. Agatę Mendelewską policjantkę zajmującą się profilaktyką społeczną oraz asp. Krzysztofa Kowalskiego policjanta dzielnicowego, do wspólnego przeprowadzenia zajęć z dziećmi i dorosłymi mieszkańcami tychże miejscowości.

Spotkania w miejscowościach Kot i Lipniki odbyły się w ramach dwumiesięcznej akcji „Wakacje w gminie Jedwabno” i doskonale wpisują się w policyjne działania „Kreci mnie bezpieczeństwo nad wodą.”

I to właśnie o wymogach formalnych związanych z przepisami „wodnymi” a także o prawidłowych zachowaniach w wodzie i nad wodą mówiła st. sierż. Agata Mendelewska, policyjna wodniczka i sternik łodzi policyjnej. Dzieci poznały techniki utrzymania się na wodzie z wykorzystaniem kamizelki typu kapok oraz bojki ratowniczej. Wspólnie omówiono reguły  właściwego wypoczynku w okolicy akwenów wodnych.

Pan Marcin Zapadka, wykorzystując specjalistyczne fantomy omówił i przećwiczył z uczestnikami spotkań, algorytm udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W każdym omawianym przypadku kładł szczególny nacisk na aspekt właściwego zareagowania na stan poszkodowanego z dużym naciskiem na bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy. Przypomniano również o konieczności klarownego powiadomienia służb o miejscu i rodzaju zdarzenia.

Każde dziecko biorące udział w zajęciach otrzymało elementy potrzebne do wypoczynku nad wodą oraz podręczny zestaw do udzielania pierwszej pomocy.

Żródło: http://szczytno.policja.gov.pl/o17/aktualnosci/49011,Szczytno-Kreci-mnie-bezpieczenstwo-spotkania-edukacyjne-w-gminie-Jedwabno.html