Informujemy, że w Waplewie podczas prowadzonych prac budowlanych świetlicy wiejskiej znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. W oczekiwaniu na przyjazd saperów z jednostki w Orzyszu, firma budowlana przerwała prace, a policjanci zabezpieczają teren.
Prosimy o zachowanie ostrożności.
Godzina 15:10
Informujemy, że niewybuch w miejscowości Waplewo został zabezpieczony przez jednostkę saperską. Prace budowlane zostaną wznowione.

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” realizowane w ramach działania Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.