Urząd Gminy Jedwabno zawiadamia, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych i użytkach zielonych spowodowanych przez suszę mają możliwość składania wniosków dotyczących oszacowania zakresu i wysokości szkód powstałych wskutek suszy.
Wniosek w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, pok. 11 lub pobrać ze strony internetowej – www.jedwabno.pl. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, pok. 20.
Załączniki:
1. Wniosek DOC